Posts Tagged With: Islam

SEKILAS TENTANG FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM


Falsafat sebagai pandangan hidup erat kaitannya dengan nilai tentang sesuatu yang dianggap benar. Jika falsafat itu dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangasa, maka mereka berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Disini falsafat sebagai pandangan hidup difungsikan sebagai tolok ukur bagi nilai-nilai tentang kebenaran yang harus dicapai.

Misalnya Amerika sebagai suatu bangsa menilai bahwa demokrasi sebagai pandangan hidup yang benar, maka mereka berusaha untuk membentuk pandangan hidup itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya Negara-negara yang menilai sosialisme sebagai pandangan hidup,  merekapun akan berupayamewujudkan nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam falsafat sosialisme dalam kehidupan di negaranya. Dan demikian pula masyarakat atau bangsa lain yang memiliki falsafat sebagai pandangan hidup.

Untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafat atau pandangan hidup dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah melalui pendidikan. Dengan demikian suatu falsafat bagi masyarakat atau bangsa berkaitan erat dengan sistem pendidikan yang dirancang. Continue reading

Categories: Wawasan | Tags: , , , , | Leave a comment

TINGKATAN dan KESALAHAN BACA AL-QURAN


TINGKATAN dan KESALAHAN BACA AL-QURAN

 

Tingkatan baca al-quran disini bisa digambarkan dengan cepat dan lambatnya membaca al-quran. Ahli tajwid menyepakati tingkat baca ada 3 tingkatan yakni; tahqiq (التحقيق), hadzr (الحذر), dan tadwir (التدوير). sedangkan Tartil (الترتيل) ialah mencakup keseluruhan masing-masing tingkatan yakni tahqiq (التحقيق), hadzr (الحذر), dan tadwir (التدوير). Tartil Continue reading

Categories: Wawasan | Tags: , , , , , , , , , , | 1 Comment

Sekilas tentang tartil & tajwid


Doa memulai membaca al-quran

اللّهم عظّم رغبتي في القرآن و اجعله نورا لبصري و شفاء لصدري و ذهابا لهمّي و حزني……. اللّهم زيّن به لساني و جمّل به وجهي و قوّ به جسدي و ثقّل به ميزاني و ارزقني حق تلاواته، و قوّني على طاعتك آناء الليل و أطراف النهار، و احشرني مع النبي صلى الله عليه و آله الأخيار…….

Artinya:

Ya Allah, besarkanlah kecintaanku pada al-quran, jadikanlah ia cahaya bagi penglihatanku, obat bagi diriku dan Continue reading

Categories: Wawasan | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Tayammum


TAYAMMUM

 

–          Apakah tayammum itu?

Tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai ganti dari wudhu dan mandi.

–          Berapakah fardhu-fardhunya tayammum itu?

Fardhu-fardhunya ada 5: Continue reading

Categories: Wawasan | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Mandi


MANDI

 

–          Apakah mandi itu?

Adalah membasuh seluruh tubuh manusia dari bagian atas kepala hingga ujung kakinya.

–          Berapakah fardhu-fardhunya wudhu?

Fardhu-fardhunya ada 3: Continue reading

Categories: Wawasan | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Najis


NAJIS

 

–          Apa saja najis itu?

Darah, nanah, muntah, khomr, anjing, babi, susu hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, yang keluar dari 2 jalan (kecuali mani karena suci), bangkai serta rambut dan tulangnya (kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang). Continue reading

Categories: Wawasan | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

HUKUM-HUKUM ISLAM


HUKUM-HUKUM ISLAM

 

–          Berapakah hukum-hukum islam?

1.      Fardhu

2.      Sunnah

3.      Mubah

4.      Haram

5.      Makruh

Continue reading

Categories: Wawasan | Tags: , , , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: